QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...

QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...

QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...

QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...

QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...
QUY ĐỊNH CHUNG - CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THANH ĐỒNG - CHUYÊN SẢN XUẤT SẢN PHẨM COMPOSITE: BIOGAS, XUỒNG, BỒN NƯỚC, CUNG CẤP PHỤ KIỆN,...
icon-hotline
0983.377.413

QUY ĐỊNH CHUNG

30-01-2019
Chuyên sản xuất các sản phẩm làm bằng vật liệu Composite như: Hầm Biogas, Xuồng - Vỏ, Hầm Tự Hoại, Xi Phong, Bể Nuôi Lươn, Thùng Chứa Rác, Cung cấp các phụ kiện,...

    QUY ĐỊNH CHUNG

1.  Phạm vi áp dung

Yêu cầu này xác định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm và quy định về kiểm tra đối với tất cả các loại bể biogas composite do Công ty TNHH Một thành viên SX-TM-DV Thanh Đồng sản xuất, cung cấp và lắp ráp, cụ thể gồm: Bể đường kính 2,45m và đường kính 2,25m. Sản phẩm được ứng dụng để xử lý, phân hủy các chất thải hữu cơ (phân gia súc, gia cầm, các loại phụ phẩm nông nghiệp,….) bảo vệ môi trường và tạo khí gas sinh học làm nhiên liệu cho sinh hoạt và sản xuất.

2. Yêu cầu về kiểu dáng và kích thước cơ bản:

     2.1. Kiểu dáng:

 Bể được sản xuất thành 4 modul: Phần đáy dưới, phần nắp trên đồng thời là nơi chứa khí, bể đầu vào và bể đầu ra. Tất cả được lắp ghép với nhau trong quá trình tạo ra hình dáng tổng thể có dạng khí cầu.

Bể có đường kính các loại: Đường kính 2,45m và đường kính 2,25m tương ứng với các bản vẽ đính kèm.

     2.2. Kích thước cơ bản:

Kích thước cơ bản của các sản phẩm có hai loại đường kính tương ứng với thể tích như sau: Đường kính 2,45m tương ứng 9,01m­­3 và đường kính 2,25m tương ứng 7,02m­­3 (được thể hiện tại các bản vẽ đính kèm).


Thông tin khác